knihy Petra Wohllebena

Výňatek z recenze na knihu „Přírodě na stopě“ na portálu „Databáze knih“ (znění celé recenze najdete zde).

Stává se máloky, že se recenzent pochvalně vyjádří k překladu (pokud se mluví o kvalitě překladu, bývá to především tehdy, když se překlad tak docela nepovede). A předem podotýkám, že za kvalitou textu stojí i skvělý redaktor Milan Bronclík, který svou pečlivostí vychytá každou chybu, a v pozici odborného redaktora můj bratr Petr Filippov, jeden z nejlepších českých botaniků.

Další recenze na knihu Petra Wohllebena „Přírodě na stopě“ najdete zde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9