Kdo jsem?

VZDĚLÁNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁHA

Vystudovala jsem slovinskou a historicko-srovnávací slovanskou jazykovědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala dlouhodobé studijní pobyty na univerzitách v Bernu a v Curychu (Švýcarsko), v Lublani (Slovinsko) a v Salcburku (Rakousko). V Salcburku jsem čtyři roky pracovala jako univerzitní asistentka na katedře slavistiky, provdala jsem se do Německa a zde nyní po většinu roku žiji a pracuji na překladech.

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

Na kvalitě a efektivnosti mých překladů se významnou měrou odráží letitá zkušenost s překlady odborných a marketingových textů, neuhasínající zájem o nové poznatky a radost z překladatelské práce.

Jsem certifikovaným překladatelem a aktivním členem Jednoty tlumočníků a překladatelů, Obce překladatelů a aktivním přispěvatelem mezinárodní překladatelské platformy proZ. V poslední době opět organizuji různé konference a kurzy pro překladatelské kolegium.