Dagmar Heeg

*1982
překladatelka a tlumočnice z němčiny a slovinštiny


VZDĚLÁNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁHA

Vystudovala jsem slovinskou a historicko-srovnávací slovanskou jazykovědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci magisterského studia jsem absolvovala dva semestrální studijní pobyty na univerzitách v Bernu a v Curychu (Švýcarsko) a celkem tři semestry na univerzitě v Lublani (Slovinsko). Pokračovala jsem postgraduálním studiem na univerzitě v Salcburku (Rakousko), kde jsem zároveň čtyři roky pracovala jako univerzitní asistentka na katedře slavistiky. Provdala jsem se do Německa, kde mám momentálně svoji rodinnou základnu, ale nadále velmi často pobývám v Čechách a čile se tam účastním i profesního života. Intenzivní kontakt nadále udržuji i se slovinským prostředím a do Slovinska se rovněž pravidelně vracím.

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

Na kvalitě mých překladů se významnou měrou odráží letitá zkušenost s překlady odborných a marketingových textů, neuhasínající zájem o nové poznatky a radost z překladatelské práce. Překlady se jako překladatel na volné noze živím už od roku 2008. Od roku 2019 se zabývám i literárním překladem. Jsem aktivním členem Jednoty tlumočníků a překladatelů, Obce překladatelů a činorodým přispěvatelem a členem lokalizačního týmu mezinárodní překladatelské platformy ProZ. V poslední době také opět organizuji různé vzdělávací akce pro překladatelské kolegium. 

V knižní branži spolupracuji s nakladatelstvími PONS, Academia, Karolinum, Altenberg, Kazda, Fragment, NAMU, Host a Jan Melvil Publishing. Reference od mých stávajících zákazníků najdete v oddílu „Reference“ na těchto webových stránkách nebo také v relaci „Feedback“ na překldatelském portálu ProZ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9