Překlady z němčiny

Překlady z němčiny

Provádím překlady v jazykové kombinaci němčina − čeština, revize překladů, lokalizace webových stran a softwaru a transkreaci marketingových textů. Zajišťuji korektury německy psaných textů rodilým mluvčím, který je profesionálním korektorem německého jazyka.

Jelikož zákazníci při rozhodování o koupi všeobecně výrazně preferují texty v rodném jazyce, zvýším svými překlady prodej Vašeho výrobku či Vašich služeb. Vám svým překladem ušetřím čas s dodatečným opravováním nesprávně přeložených termínů, gramatických chyb a krko-lomnosti textu, na které s jistotou narazíte při využití digitálních překladačů a někdy i při vy-užití služeb nezkušených či neprofesionálních překladatelů. 

U marketingových textů nepřekládám slovo od slova, ale překládám významy, styl a myšlenky a přizpůsobuji je českému trhu. Výsledný překlad musí znít tak, aby nikdo nepoznal, že se
o překlad jedná − text je plynulý, trefný, nápaditý.

Specializuji se na překlady webových stran a prezentačních materiálů, turistických portálů, marketingových textů a odborných publikací z oborů medicína a farmacie, kultura, přírodní
a společenské vědy a na překlady literárních textů.  

Ceník

Konečné ceny jsou dohodnuty při uzavření objednávky v závislosti na náročnosti překladu.

Cena je počítána za jednu normostranu (1 800 znaků včetně mezer).

Nejsem plátcem DPH. 

Překlad textu z němčiny

profesionální překlad včetně terminologické rešerše

od 390 Kč

Revize překladu

revize chybného překladu z pera jiného překladatele

od 240 Kč

Lokalizace webových stran a softwaru

překlad a přizpůsobení cílovému jazyku a publiku

od 440 Kč

Transkreace marketingových textů

překlad a kreativní tvorba sloganů, názvů apod.

od 490 Kč

Překlad textu do němčiny

profesionální překlad + korektura rodilým mluvčím

od 640 Kč

Korektury německých textů

korektury rodilým mluvčím němčiny

od 290 Kč