Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Nabízím konsekutivní tlumočení pro různé typy akcí, od obchodních jednání, přes školení, přednášky, semináře, prezentace, výstavy, veletrhy, konference, až po interní firemní jednání, porady či jednání na úřadech.

V rámci konsekutivního tlumočení zajišťuji i tzv. doprovodné konsekutivní tlumočení, např. při doprovodu zahraničních návštěv na různé kulturní akce, rauty, večírky, pracovní večeře, recepce, prohlídky provozu apod.

Co vlastně je konsekutivní tlumočení?

Při konsekutivním tlumočení se řečník průběžně střídá s tlumočníkem. Není třeba zajišťovat žádné speciální vybavení (jen při větších akcích s ozvučením je dobré zajistit druhý mikrofon). Při časovém plánování je nutné počítat s dvojnásobkem času oproti jednojazyčnám promluvám. 

Zařiďte si program podle svých potřeb a já se postarám o to, abyste si rozuměli!

Ceník

Konsekutivní tlumočení

jednorázové krátké tlumočení

900 Kč za hod.

Konsekutivní tlumočení

půldenní blok (ca. 4 hodiny)

4 000 Kč

Konsekutivní tlumočení

celodenní blok (do 8 hodin)

8 000 Kč

K ceně je třeba připočítat případné cestovní náklady a ubytování.
Nejsem plátcem DPH.

1 2 3 4 5 6 7 8 9