Služby

Překlady z němčiny

Provádím překlady v jazykové kombinaci němčina− čeština, revize překladů, lokalizace webových stran
a softwaru a transkreaci marketingových textů. Zajišťuji korektury německy psaných textů rodilým mluvčím, který je profesionálním korektorem německého jazyka.

Konsekutivní tlumočení

Poskytuji konsekutivní tlumočení pro různé typy akcí,
od obchodních jednání, přes školení, přednášky, semináře, prezentace, výstavy, veletrhy, konference, až po interní firemní jednání, schůze, podnikové porady či jednání na úřadech.

Překlady ze slovinštiny

Provádím překlady v jazykové kombinaci němčina− slovinština, revize překladů, lokalizace webových stran a softwaru a transkreaci marketingových textů. Zajišťuji korektury slovinsky psaných textů rodilou mluvčí, která je odbornicí na slovinskou lingvistiku.


Transkripce a voice over

Zhotovuji přepisy zvukových záznamů do textové podoby a převod textů do podoby zvukové. 
Při realizaci nahrávek voice-over a dabingu spolupra-cuji s profesionálním zvukovým studiem v Landshutu, takže dodávám výsledné nahrávky ve studiové kvalitě.

Editace a korektury textu

Edituji a velmi pečlivě koriguji českojazyčné texty, především webové prezentace, tištěné prezentační materiály a odborné publikace (články do odborných časopisů, disertační a diplomové práce).
Bližší informace k editačním a korektorským službám naleznete na adrese www.korektury14.webnode.cz .

Kurzy češtiny pro cizince

Nabízím kurzy češtiny pro cizince pro skupinky i pro jednotlivce, a to v osobním kontaktu i přes Skype, výuku češtiny pro české rodilé mluvčí, kteří v prů-běhu života opustili Českou republiku a ztratili aktivní kontakt s rodným jazykem, a podporu rozvoje jazykové kompetence dvojjazyčných dětí.

Literární překlady

Kreativního ducha a jazykový cit s radostí uplatňuji při literárních překladech různých žánrů a forem.