Překlady z němčiny

Provádím překlady psaných textů i audiovizuálních médií v jazykové kombinaci němčina > čeština, a to výhradně v tomto směru. Pouze při překladu do mateřského jazyka totiž mohu zaručit po všech jazykových stránkách naprosto špičkový výsledný text. Dále nabízím revize překladů, lokalizace webových stran a transkreaci marketingových textů.
Potřebujete-li přeložit český text do němčiny, obraťte se prosím na kolegyni Helgu Humlovou.

Konsekutivní tlumočení

Poskytuji konsekutivní tlumočení pro různé typy akcí, od obchodních jednání, přes školení, přednášky, semináře, prezentace, výstavy, veletrhy, konference, až po interní firemní jednání, schůze, podnikové porady či jednání na úřadech.

Překlady ze slovinštiny

Provádím překlady psaných textů i audiovizuálních médií v jazykové kombinaci slovinština > čeština, a to výhradně v tomto směru. Pouze při překladu do mateřského jazyka totiž mohu zaručit po všech jazykových stránkách naprosto špičkový výsledný text. Dále nabízím revize překladů, lokalizace webových stran a transkreaci marketingových textů.
Potřebujete-li přeložit český text do němčiny, obraťte se prosím na kolegyni Koranu Hollan.

Transkripce a voice-over

Zhotovuji přepisy zvukových záznamů do textové podoby a převod textů do podoby zvukové. 
Při realizaci nahrávek voice-over a dabingu spolupracuji s profesionálním zvukovým studiem v bavorském Landshutu. Výsledné nahrávky jsou tedy ve studiové kvalitě.

Editace a korektury textu

Edituji a velmi pečlivě koriguji českojazyčné texty, především webové prezentace, tištěné prezentační materiály a odborné publikace (odborné knihy, články do odborných časopisů, disertační a diplomové práce). 

Bližší informace k editačním a korektorským službám naleznete na adrese www.korektury14.webnode.cz.

Kurzy češtiny pro cizince

Nabízím kurzy češtiny pro cizince pro skupinky i pro jednotlivce, a to v osobním kontaktu i přes Skype či Zoom, dále výuku češtiny pro české rodilé mluvčí, kteří v průběhu života opustili Českou republiku a ztratili aktivní kontakt s rodným jazykem, a odbornou a zároveň empatickou podporu rozvoje jazykové kompetence dvojjazyčných dětí.

Literární překlady

Kreativního ducha a jazykový cit s radostí uplatňuji při literárních překladech různých žánrů a forem, především literatury dětské a populárně naučné. Informace o mých překladech knižních publikací najdete v sekci „Literární překlady“. Jste-li redaktor a chcete se na mě obrátit s nabídkou možné spolupráce na nějakém knižním překladatelském projektu, neváhejte mě poptat i na jiné než dosud překládané žánry. Svůj rejstřík jsem zatím z časových důvodů držela na uzdě, ale do budoucna bych ji ráda trochu popustila.

1 2 3 4 5 6 7 8 9