Překlady ze slovinštiny

Překlady ze slovinštiny

Provádím překlady v jazykové kombinaci němčina − slovinština, revize překladů, lokalizace webových stran a softwaru a transkreaci marketingových textů. Zajišťuji korektury slovinsky psaných textů rodilou mluvčí, která je odbornicí na slovinskou ligvistiku. Pokud překládám text z češtiny do slovinštiny, výsledný text vždy zasílám ke korektuře rodilé mluvčí. 

Můj překlad prodává vaše služby

Jelikož zákazníci při rozhodování o koupi všeobecně výrazně preferují texty v rodném jazyce, zvýším svými překlady prodej Vašeho výrobku či Vašich služeb. Vám svým překladem ušetřím čas s dodatečným opravováním nesprávně přeložených termínů, gramatických chyb a krko-lomnosti textu, na které s jistotou narazíte při využití digitálních překladačů a někdy i při vy-užití služeb nezkušených či neprofesionálních překladatelů.

Marketingové texty

U marketingových textů nepřekládám slovo od slova, ale překládám významy, styl a myšlenky a přizpůsobuji je českému trhu. Výsledný překlad musí znít tak, aby nikdo nepoznal, že se o překlad jedná − text je plynulý, trefný, nápaditý.

Specializace

Specializuji se na překlady webových stran a prezentačních materiálů, turistických portálů, marketingových textů a odborných publikací z oborů medicína a farmacie, kultura, přírodní 
a společenské vědy a na překlady literárních textů.  

dagmar.heeg@email.cz


Ceník

Konečné ceny jsou dohodnuty při uzavření objednávky v závislosti na náročnosti překladu.
Cena je počítána za jednu normostranu (1 800 znaků včetně mezer).
Nejsem plátcem DPH. 

Překlad textu ze slovinštiny

profesionální překlad včetně terminologické rešerše

od 450 Kč

Revize překladu

revize chybného překladu z pera jiného překladatele

od 350 Kč

Lokalizace webových stran a softwaru

překlad a přizpůsobení cílovému jazyku a publiku

od 650 Kč

Transkreace marketingových textů

překlad a kreativní tvorba sloganů, názvů apod.

od 750 Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9