de-Dotazník pro české překladatele literatury

02.03.2022

Spolek Překladatelé Severu vytvořil vytvořil na podzim 2021 v rámci grantového projektu „Překladatelská posilovna“ dotazník, jehož účelem bylo zmapovat aktuální podmínky práce českých literárních překladatelů – praxi zadávání překladů, uzavírání licenčních smluv, formulování smluvních podmínek a stanovování honorářů. Vyplnilo ho celkem 330 respondentů, kteří se naplno či částečně věnují překladům knih z jakéhokoli jazyka do češtiny. Právě probíhá vyhodnocení dotazníku. Jelikož se na jeho vyhodnocování podílím, určitě mi neunikne, až se budou na stránkách Překladatelů Severu zveřejňovat výstupy a ráda vás na ně upozorním. 

Zde první vlaštovky:


1 2 3 4 5 6 7 8 9