de-Digitální technologie v překladatelské praxi

24.12.2021

Pro velký zájem opakujeme v březnu kurz překladatelských technologií.

Rádi byste do své překladatelské praxe zařadili podpůrné digitální technologie? Nevíte, kudy do nich vstoupit? Nebo s nimi pracujete, ale potřebovali byste své znalosti prohloubit? Chcete se přesvědčit, že vám technologie mohou být oporou i při překladu literárním? Rádi vás do technologických tajů zasvětíme na kurzu digitálních technologií.

Bližší informace najdete níže. Přihlásit se můžeze zde

Kurz se bude konat v sobotu 28. březně 2020 v K-centru (JTP, Senovážné náměstí 23, Praha) od 9 do 18 hodin a věnovat se bude možnostem uplatnění nejrůznějších digitálních nástrojů při komerčním i literárním překladu. Seznámíte se s překladovým softwarem, jeho paralelním dvojjazyčným prostředím, překladovou pamětí, elektronickými glosáři, zjistíte, jak si vytvořit vlastní překladovou paměť, dále se dozvíte užitečné informace o nástrojích Českého národního korpusu, zmíníme současný stav strojového překladu a na řadu přijde mj. i ukázka diktovacího programu. Všechny nástroje představíme z hlediska překladatelské praxe a dozvíte se také, kde si pořídit jejich demoverze na vyzkoušení a na kolik by vás přišlo zakoupení licencí. 

Kurzem vás provedou překladatelé Dagmar Heeg (blok o překladovém softwaru a strojovém překladu), Miroslav Pošta (blok o práci s vlastním korpusem a vytvoření překladové paměti) a Lucie Lukešová (blok o Českém národním korpusu).

Kurz se bude konat v sobotu 28. března 2020 od 9 do 18 hodin v K-centru (Senávážné náměstí 23, PRaha) a věnovat se bude možnostem uplatnění nejrůznějších digitálních nástrojů při komerčním i literárním překladu. Seznámíte se s překladovým softwarem, jeho paralelním dvojjazyčným prostředím, překladovou pamětí, elektronickými glosáři, zjistíte, jak si vytvořit vlastní překladovou paměť, dále se dozvíte užitečné informace o nástrojích Českého národního korpusu, zmíníme současný stav strojového překladu a na řadu přijde mj. i ukázka diktovacího programu.

Všechny nástroje představíme z hlediska překladatelské praxe a dozvíte se také, kde si pořídit jejich demoverze na vyzkoušení a na kolik by vás přišlo zakoupení licencí (některé prezentované nástroje jsou zdarma). Kurzem vás provedou překladatelé Dagmar Heeg (blok o překladovém softwaru a strojovém překladu) a Miroslav Pošta (blok o Českém národním korpusu a blok o práci s vlastním korpusem a vytvoření překladové paměti).

Čas a místo konání: pondělí 6. dubna 2020 od 9 do 18 hodin, Umělecké centrum univerzity Palackého (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc

Přednášející: překladatelé Dagmar Heeg a Miroslav Pošta

Pořadatelé: Dagmar Heeg, Překladatelé Severu, Jednota tlumočníků a překladatelů, TranslatoBlog, Tváře překladu

Cíl kurzu: Překladatelům, kteří chtějí digitální technologie zahrnout do své překladatelské praxe, poskytneme jasné a přehledné informace o tom, jaké nástroje existují, co od nich mohou očekávat a kolik který stojí. Kolegům, kteří k technologiím nemají příliš vřelý vztah, pomůžeme zbavit se mýtů, předsudků a mylných představ a ujasnit si, zda by pro ně mohl být některý z nástrojů užitečný a zda se jim případná finanční investice vrátí (některé prezentované nástroje jsou zdarma). Překladatelé, kteří již s některými technologiemi občas pracují, si mohou během kurzu své znalosti prohloubit.

Upozorňujeme, že některé nástroje, o nichž se bude mluvit, jsou určené pouze pro operační systém Windows a nejsou kompatibilní s  Macem a Linuxem.

Forma kurzu: Kurz se bude věnovat možnostem uplatnění nejrůznějších digitálních nástrojů při komerčním i literárním překladu. Seznámíte se s překladovým softwarem, jeho paralelním dvojjazyčným prostředím, překladovou pamětí, elektronickými glosáři, zjistíte, jak si vytvořit vlastní překladovou paměť, dále se dozvíte užitečné informace o nástrojích Českého národního korpusu, zmíníme současný stav strojového překladu a na řadu přijde mj. i ukázka diktovacího programu. Všechny nástroje představíme z hlediska překladatelské praxe.

Program:

1. blok (90 minut, Dagmar Heeg): Počítačem podporovaný překlad (CAT) a jeho funkce
Obsah: názorná ukázka použití nástroje SDL Trados Studio 2019 při repetitivním (komerčním) a nerepetitivním (literárním) překladu.

2. blok
(90 minut, Dagmar Heeg): Alignment, terminologická databáze, našeptávání a strojový překlad
Obsah: Vysvětlení pojmů CAT, TM (translation memory), MT (machine translation), ukázka alignmentu, užití terminologické databanky a našeptávání, představení nástrojů, které jsou na trhu dostupné, a jejich pořizovacích cen.

3. blok
(90 minut, Lucie Lukečová): Český národní korpus
Obsah: Nástroje Českého národního korpusu v každodenním použití při práci překladatele (paralelní korpus InterCorp, databáze překladových ekvivalentů Treq, aplikace Slovo v kostce, aplikace SyD, korpusové rozhraní KonText).

4. blok
(90 minut, Miroslav Pošta): Tvorba vlastního korpusu
Obsah: Tvorba a využití vlastního uživatelského korpusu pomocí zarovnavačů, korpusových manažerů a nástrojů pro prohlížení překladových pamětí

5. blok
(60 minut, Dagmar Heeg, Ladislav Daníček): Další užitečné nástroje
Obsah: Diktovací program NovaVoice (MegaWord) a digitální stopky (Toggl a aplikace v Tradosu).

Cena:
Kurzovné činí 950 Kč pro Překladatele Severu, členy Jednoty tlumočníků a překladatelů a pro studenty denního studia do 26 let, 1800 Kč pro ostatní účastníky. 

Obchodní podmínky:
Do 18. března 2020 je možné se z kurzu odhlásit, a to e-mailovou zprávou na adresu dagmar.heeg@email.cz. Při řádném odhlášení do uvedeného data vám bude kurzovné v plné výši vráceno. Po 18. březnu se již odhlásit nelze a kurzovné se nevrací, je však možné, abyste za sebe v případě, že se na kurz nemůžete dostavit, vyslali náhradníka.

Pokud se nepřihlásí minimálně 15 účastníků, kurz se konat nebude a kurzovné bude přihlášeným účastníkům vráceno v plné výši na bankovní účet, ze kterého platbu posílali. Kurzovné vám v plné výši vrátíme i v případě, že bude kurz zrušen ze strany pořadatele.

Podrobný program zatím není k dispozici, ale bude se velmi podobat programu lednovému. Lednový program a komentáře účastníků lednového kurzu najdete ve spodní části této stránky.

Kurz se koná pod záštitou spolku Překladatelé Severu, Jednoty tlumočníků a překladatelů a facebookové skupiny Tváře překladu.

Kurz se koná pod záštitou spolku Překladatelé Severu, Jednoty tlumočníků a překladatelů a facebookové skupiny Tváře překladu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9