Kdo jsem?

VZDĚLÁNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁHA

Vystudovala jsem slovinskou a historicko-srovnávací slovanskou jazykovědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala dlouhodobé studijní pobyty na univerzitách v Bernu a v Curychu (Švýcarsko), 
v Lublani (Slovinsko) a v Salcburku (Rakousko). V Salcburku jsem čtyři roky pracovala jako univerzitní asistentka na katedře slavistiky, provdala jsem se do Německa a zde nyní po většinu roku žiji a pracuji na překladech.

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

Na kvalitě a efektivnosti mých překladů se významnou měrou odráží letitá zkušenost s překlady odborných a marketingových textů, neuhasínající zájem o nové poznatky a radost z překladatelské práce.
Jsem certifikovaným překladatelem a aktivním členem několika profesních sdružení, např. Jednoty tlumočníků a překladatelů či mezinárodní překladatelské databáze proZ.