Übersetzungen aus dem Slowenischen

Překlady ze slovinštiny

Provádím překlady v jazykové kombinaci němčina − slovinština, revize překladů, lokalizace webových stran a softwaru a transkreaci marketingových textů. Zajišťuji korektury slovinsky psaných textů rodilou mluvčí, která je odbornicí na slovinskou ligvistiku. Pokud překládám text z češtiny do slovinštiny, výsledný text vždy zasílám ke korektuře rodilé mluvčí. 

Jelikož zákazníci při rozhodování o koupi všeobecně výrazně preferují texty v rodném jazyce, zvýším svými překlady prodej Vašeho výrobku či Vašich služeb. Vám svým překladem ušetřím čas s dodatečným opravováním nesprávně přeložených termínů, gramatických chyb a krko-lomnosti textu, na které s jistotou narazíte při využití digitálních překladačů a někdy i při vy-užití služeb nezkušených či neprofesionálních překladatelů.

U marketingových textů nepřekládám slovo od slova, ale překládám významy, styl a myšlenky a přizpůsobuji je českému trhu. Výsledný překlad musí znít tak, aby nikdo nepoznal, že se 
o překlad jedná − text je plynulý, trefný, nápaditý.

Specializuji se na překlady webových stran a prezentačních materiálů, turistických portálů, marketingových textů a odborných publikací z oborů medicína a farmacie, kultura, přírodní 
a společenské vědy a na překlady literárních textů.  

Ceník

Konečné ceny jsou dohodnuty při uzavření objednávky v závislosti na náročnosti překladu.
Cena je počítána za jednu normostranu (1 800 znaků včetně mezer).
Nejsem plátcem DPH. 

Překlad textu ze slovinštiny

profesionální překlad včetně terminologické rešerše

od 390 Kč

Revize překladu

revize chybného překladu z pera jiného překladatele

od 240 Kč

Lokalizace webových stran a softwaru

překlad a přizpůsobení cílovému jazyku a publiku

od 440 Kč

Transkreace marketingových textů

překlad a kreativní tvorba sloganů, názvů apod.

od 490 Kč

Překlad textu do slovinštiny

profesionální překlad + korektura rodilou mluvčí

od 640 Kč

Korektury slovinských textů

korektury rodilou mluvčí slovinštiny

od 290 Kč